Hissprojekt betjänar bostadsaktiebolag

Stads hissprojektgrupp ger råd till boende, bostadsaktiebolagens ägare, disponenter och styrelsemedlemmar i frågor som gäller planering och byggande av hissar.

Jälkiasennushissi kerrostalossa.
Jälkiasennushissi kerrostalossa.

I så gott som alla bostadshus går det att bygga en hiss. Det är viktigt att satsa på professionell planering och att förbereda projektet med omsorg. Bjud stads hissombudsman har mångsidiga erfarenheter av hissar i projekt som tidigare genomförts eller som är under planering i Helsingfors.


Läs mera om hissar i flervåningshusen i Helsingfors

Hissar märke blå

Hissunderstöd
Till installation av hissar i höghus kan man ansöka understöd från ARA.

Läs mer om hissunderstöd (Öppnas i en ny flik)

Hissar märke orange.

Anvisningar för ojävighet
Tillgänglig byggnad bostadsplanering, pdf 620 kb.

Läs pdf-fil (på finska)

Hissar märke gul.

Hissalternativ
Bläddra olika hissalternativ och exemples av hissar.

Läs mer om olika hissalternativ